Dalha Ko Sa Imong Payag

Poetry by | March 22, 2009

Dalha ko sa imong payag
Ipakita sa ako ang mga buak mong kolon
Ang mga kutsara’g lapis nga nagpasad sa abuhan.
Ang bag mong dugta kagabii sa uwan,
Ug ang mga libro mong giilo ni Tatay.

Dalha ko sa imong payag
Ug ipakita ang mga supot nga wa’y sud
Ang mga abo ning sug-angan, una gakayo
Mulupad sa iyang kapuwa
Dayon malumos ngadto sa hangin.

Dalha ko sa imong payag
Ug ipakita imong pahiyom
Matam-is kung gitik-gitikon,
Apan mahimong luha kung pangutan-on
“Naunsa ka ba diay inday?”

Dalha ko sa imong payag
Ug mag-istorya kita’g mga matang sa kinabuhi
Sa akong uyab nga wala na’y pakita-kita,
Sa mga pangandoy mo nga magkolehiyo
Sa atong kaugmaon nga ugma pa nato lantawon.

Dinhi sa imong payag, day,
Nakahimamat ako’g kadaganan kung sa dihang
Bug-at na ning pas-anunon ko.

Mao nang
Dalha ko sa imong payag, ‘day.
Ug didto kita manghilak ug usab.

—-
Mark Darryl A. Caniban is graduating from Ateneo de Davao University with a degree in AB Psychology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.