Dapithapon

Poetry by | November 16, 2008

Pagod na ang araw
Sa pagmamasid sa luntiang
lupain.
Kasiyahan at hinagpis
itim at puti
paglaya at paglisan
pagbangon at pagkalugmok
pagtangis
buntong-hininga
lahat ay pauli-ulit.
Kaya siya’y hihimlay muli
sa likod ng asul na kabundukan
at sa kalangita’y ipipinta
ang pulang anino
nagbabasakali sa paggising niya’y
may pagbabago.


Unang inilathala sa Liwayway Hunyo 16, 2008. Si Krisini Nanini ay nasa 4th year ng kursong AB International Studies major in Asian Studies sa Ateneo de Davao University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.