Ang mga salampati sa kahoy nga niwang

Poetry by | November 9, 2008

Dungan kon mobatog
Ang mga salampati
Sa mga sanga
Sa kahoy
Dungan usab kini
Kon sila mobiya
 
Molupad palayo
Balik sa ilang
Balay tugpahanan
 
Nakita ko karong
Buntaga
Ang mga puting
Salampati nga mao
Pay pagtugpa sa kahoy
Nga niwang
 
Kalit ba lamang silang
Nagdungan og panglupad
Palayo kanako
Sa akong pag-abot
 
Ug ang nabilin mao
Lamang ang kahoy
Nga niwang
Walay mga dahon
Sa iyang mga sanga
Mora siyag
Mga tudlo sa tigulang
Nga babaye
Nag-abli sa iyang palad
Hangad sa langit
Nangayo sa pasaylo
Ug kalooy
Sa atong Ginoo
 
—-
Si Ric S. Bastasa usa ka huwes sa Dipolog City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.