Kay gimingaw ang bungol

Poetry by | August 24, 2008

kay ang gimingaw bungol
sa mga panghasi sa kawatan
inig abot sa kagab-ihon
para lungkabon ang kaldero
nga dukot ray nahibilin.
 
ang kawatan ibusdak-bagting-bu-ak
ang kaldero (nangliki ang salog).

pero ang gimingaw dili makamata
 
kay siya bungol–
nabungol sa iyang kaugalingong paghagok
hagok hagok hagok hagok
hagok
                   hagok hagok

hagok           hagok         hagok
hagok sa damgo,                                    hagok
 
 

ngadto sa pikas kalibutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.