Askal sa Balay ni Kuya

Poetry by | September 23, 2007

Ikog mikitoy-kitoy pagtukar sa karaoke;
ming kitiw-kitiw pagkita sa Rusty (baho).
Nagsinaw-sinaw ang ilong, nalingin-itom
pagsinimhot-simhot sa balhiboon ug
gipangkapoy nga mga bitiis: sikad gibalik;
hikap sa paghigugma nga way pinalabing iring.

Lawas miikyad-ikyad, luyo sa hapak sa tsinelas –
Spartan (hastang gahia, makabuak ug tay-ang lata);
apan sige gihapon, kay mao may naandan: si Kuya
muuli sa hapon ug dapat sugat-sugaton; simhuton.

Hala, gawas ug lili sa gamay’ng kang-a;
duna nay nag-alirong sa lamesa;
kawhat basig mahutdan;
kay ang damgo raba dili dyud kabayran—
sa gabii kon makatulog nga wa makakaplag ug nahot,
matabunan unya ang kalag sa sartin nga way sulod!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.