Gab-’i / Night

Poetry by | September 25, 2011

Nagkikinain-kain ka ngani
nga pirmi ka man nasisidman?

Naabot ka kun nakakalakat na
iton lamrag.

Kapoy ka pirmi
kay ha pag-abot mo
nagdudulom iton kalarakan,
an mga bituon daw mga sada nga tak-om,
an mga hinimo han Makagarahom
natikang maghuring-huring
ha ira mga himangraw.

Pagal ka gad nga duro
hiton imo sudoy
kay ha imo pagkakaturog
naturo iton imo laway
ngada hiton mga dahon.

Hahapohapon ko iton imo bungkog.
Papakaturogon ko ikaw
tubtob nga umabot an
tigaman–an pangunat han sulhog
han sidlangan

imo na liwat ako
babayaan.

Continue reading Gab-’i / Night