I Higaonon

Poetry by | May 22, 2011

I.

I you call pagan,
you say pagan is bad people.
You say you is Christian
and Christian is good people.

You laugh I kneel on big rock
or I pray before big tree.
You angry I call Migbaya,
you say my God is devil.

I not laugh you kneel on dead tree
or you pray to hanging God there.
I not angry you call your God,
and I not call Him devil.

I angry you get my lands,
I angry you get my golds,
I angry you burn my wood books,
but you say I should love enemy.

You say love enemy
but you killed grandpa baylan,
you killed grandma bae,
you killed uncle bagani,
you killed even dog talamuod.

Continue reading I Higaonon

Ang Taboan Writers Festival 2011 at ang manunulat na Higaonon/lumad

Nonfiction by | March 13, 2011

Ang Taboan Writers Festival 2011 ang pangalawang pagkakataon kung saan narinig ang naratibong Higaonon/lumad sa isang uri ng pagtitipong may pambansang malawakang saklaw. Ang pakikibahagi ko sa ganoong uri ng pagtitipon ay bahagi ng panimulang artikulasyon ng Higaonon/lumad, sa larangan ng panitikan, sa naratibong kaakibat ng kanyang pag-iral sa panig na ito ng sansinukob.

Isang magandang pagsalubong ng taon ang pagbibigay-diin sa panitikang lumad sa Taboan 2011 nitong nakaraang Pebrero 10-12. Tinitingnan ko ito bilang isang palatandaan na kahit pa sa gitna ng lahat na di kanais-nais na nangyari at nangyayari sa mga tribung lumad, hindi mababalaho sa ganoong kalagayan ang pakikisangkot ng lumad sa paghuhubog ng pambansang naratibo. Bagaman sa aktuwal na kumperensiya’y iisa lamang yata akong kumatawan sa panitikang lumad.

Continue reading Ang Taboan Writers Festival 2011 at ang manunulat na Higaonon/lumad