Ayaw Balibari ang Kagawasan

Poetry by | April 12, 2022

Ayaw kalingawi’g dukol
Ang tangkugo sa umang
Nga mitadlas sa puting
Balas sa baybayon.
Basig ma tay-og
Ang gamayng utok niini
Ug di na makahigayon
Pag-alsa’g balik
Sa iyang inilog nga pinuy-anan.

Ayaw tultuli ang hulmigas
Sa iyang paingnan.
Pasagdi kining
Ipakog ang kaugalingong
Agtang ngadto sa
Nasugatang higala.

Ayaw ipugos og sukod
Ang guot nga sapatos.
Di kinahanglang
Linlangon mo
Ang mga mata nga gatan-aw
Sa mga lagapak
Sa imong lapa-lapa
Diin milakra ang uwat
Sa nakagis nga panit
Diha sa imong tikod.

Ayaw prisuha ang kaugalingon.
Ligsi ang garbo.
Gawas sa salag.
Lupad
Ug tagamtami
Ang kalami sa kagawasan.


Si Shaira S. Camsa usa ka yanong magtutudlo sa Davao De Oro State College. Usa ka inahang gikalingawan pag suwat ang mga kahibulungan pulong nga nag duwa-duwa sa iyang alimpatakan.