Ikaw Pa Rin

Poetry by | October 14, 2012

Bawat ngiti mo nagpapaalala
ng bawat panaginip at pangarap
Mukha mo’y puno ng alaala
na nag dadala sa ‘kin sa alapaap
Bawat luha’y isang madilim na kahapon
na nais makalimutan, sa isip ay dapat maitapon
Bawat alaala ay nakaraan
na bawat sakit at bawat tamis ay minsan nang natikman
Katotohana’y gusto kong limutin
and panahon na tayo’y magkalayo
Saan man dalhin ng hangin
Papadpad pa rin sayo
Oras ma’y tumigil at di na tumakbo
Isip ma’y pumurol at matuyo
Puso ma’y mahirapan at huminto
Ikaw ang bumuhay sa mundo ko


John Ferdinand Torralba, who writes poems in Filipino and English, is in his 3rd year as a Information Technology student at Holy Cross of Davao College.

Darkness

Poetry by | June 24, 2012

I mourn for those lost souls
for those souls are like mine;
Lost and with no one to follow
Vanished along with time.
I seek those wounded hearts
for those are like mine;
Drenched in the shroud of darkness
A melody without rhyme.
I thirst for love, but where is it?
Is it hidden? Is it gone?
How would I find it,
When all my deeds are undone.
There is more silence than silence,
More of me than me.
I should be in a beacon of light
But where could it be?


John Ferdinand Torralba is a 3rd year Bachelor of Science in Information Technology student at Holy Cross of Davao College. Born on June 6, 1994 in Davao City.