Kagabhion

Poetry by | October 26, 2014

Giukoy sa kagabhion ang takna.
Ug hinay-hinayg hikyad ang dagtom
nga panganod sa kawanangan.
Pagdaklap sa kabog, milanog
ang tuktoga-ok sa sunoy.
Taud-taod, mikuyanap ang gabon
samtang si lolo way timik nga nagtikungkong,
gabad-ay sa sukaranan
sa iyang hirig nga payag
tupad ang sugong pinangko
nianang ba-ong gabii.


Hermi M. Dico is former Integrated Performing Arts Guild (IPAG) artist of MSU_IIT, Iligan City. He is a fellow of the 30th Cornelio Faigao Writers Workshop.