Kung

Poetry by | March 22, 2009

Kung lulukuban ka,
Ng libu-libong demonyo na dala ay pamuksa,
Huwag kang pasasakop, lumaban ka.
Kahit pa man hawak na nila ang ulo mo’t paa,
Huwag mo sanang ipasaklaw pati ang iyong kaluluwa.
At kung inaakala mong talo ka na,
Mag-isip kang mabuti bago magpasya.
Pagkat kapalit niyon ay ang iyong katapusan.
Baka pagsisihan mo ang iyong kahihinatnan.

Continue reading Kung