Gabi ng Pag-Ibig

Poetry by | February 22, 2009

Ang dampi ng malambot na balat;
Madulas dala ng pawis.
Nanaig ang katawang pumipiglas;
Sa ilalim na maninipis na kumot.

Habang nanaghoy ang hangin sa bintana,
Mga mata nangungusap;
Humihingi ng pagkakataon
Na isantabi ang mga alinlangan.

Nagsimula sa mga labi,
Animo’y taong naghahanap ng landas sa gabi
Na may malalim na pagnanasa
Mapusok na pangangailangan.

Nagsumpungan ang mga dila sa kalagitnaan;
Mainit na buntong hininga;
Uhaw na uminom ng alak
Sa umalimpuyong kapusukan.

Continue reading Gabi ng Pag-Ibig