Karaang Pantalon

Poetry by | October 18, 2021

Gisuong sa akong mga tiil
ang mga langob sa laspag
nga maong. Kada suksok,
magka-anam sab ang kaguot,
magtapok, magpunsisok
ang kahapdos sa unod –
dili kalusot ibabaw sa tuhod.

Naanad ko nga sul-ubon
kining pantalon: ang panap –
tong inampingan gikan gipalit,
hinatag sa akong inahan.

Timaan nga dili nako pugson
og sulod kining mga tikang
sa paghandum arun dili manga –
tangkas ang kagahapon nga
magpabilin taliwala sa kaguot
sa akong gibati human siya
misuong apan wa na kabalik


Ivan lives in Davao City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.