Retard Stud

Poetry by | April 19, 2021

“Thrust of the spark that burns
Unbounds, departs, returns
To pluck out of death’s fist
A god who dared to resist”

—Ruben Cuevas, “Prometheus Unbound

Dayag ang dinanghag sa mga namakpak sa tikasan.
Ulipon sa mga atik ug alagad sa tampalasan.
Tiguwang apil batan-on puros nagpalubot sa tirano.
Errare humanum est apan puyra gaba ang nagpa-uto-uto.
Resbakan ang mosupak! Maoy gibagutbot sa ilang diyos.

Tiguwang apil batan-on gitorjak sa berdugong utganon.
Amahan kuno sa nasod, apan bugaw sa mga langyawng pikoton.
Rakrakan ang mosupak! Maoy kuro sa mga tagasunod.
Dayag gyod ang dinanghag ug damak sa mga taga nasod
Samtang sihag ang tingsi sa gino-o nilang tambaloslos.


Lolot is a freelance SEO writer based on Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.