Bangka 

Poetry by | February 23, 2020

Gatuya – tuya ang bangka sa naga lumpat nga indak sa balod,
Kauban ang tugtog sa gadumbol nga habagat sa kiliran.

Sama sa kakiat sa mga gasalom nga isda,
Padayon kining nakigbisog sa tubig sa wa mailhing dagan.

Samtang gasakay, gahangad ang ulo sa kawanangan,
Mata galurat sa mga gasidlak – sidlak nga mga bituon nga nakigtigi sa kahayag sa dakbayan.

Sa imong pagpangisda sa buntag, na murag pagpanghabol nimo sa akong nipis nga lawas
Inig kagabii, dagat ang habol mong gagakos sa akong gitugnaw nga kasing – kasing.

Pa? bangka pod diay kong dili makab – ot ang imong panganod.
Ang imong gugma.

Ang kahumot nalang sa zonrox nga nikapyot sa imong kamot
Ang magpabilin nga baho nga pangitaon sa akong ilong sa matag kabuntagon.

Tingog mong gadahunog sama sa kampana sa San Pedro
Ang mudu – aw sa akong dunggan sa unsa ko nimo patulugon matag udto.

Naglaroy – laroy akong huna – huna sa imong dagway
Busa ang kabuluyagun sa gahuyop nga habagat

Ang nisagpa kanako arun halukan ang samarang adlaw.
Dili nako mapasanginlan ang inosenteng sulog sa dagat.

Busa, kabalo kang mubalik ko kung asa una nakit – an nato ang matag usa.

 


Ivan Ridge Arbizo is a grade 12 student from Davao City National High School.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.