Tinagutlo nga Pag-aninaw sa Tuboran

Poetry by | November 24, 2019

I.
subay ning sandayong midagayday
ang tubig gikan nianang tubod sa karaang
kamansi diin giugbok mo ang talinggab
sa patong nga kawayan diha sa iyang kasingkasing
ug mibugwak ang iyang tam-is nga luha
kon imong tutokan ning gisubayan sa tubig
ang lumot mikunot na, apan lunhaw gihapon-
himsog, ambongan, walay sama nga misala
sa bul-og sa luha sa kalipay
timan-i:
kining tubora mao ang matuod nga katagbawan
sa kalibotan nga bisan sa kataposang lad-ok
sa tamsi, mobalik ug mobalik siya aron sa pagsigop
sa sabaw nga inipis sa iyang inahan

II.
ug nakighiusa ang mga alindahaw
sa tagsa-tagsang pisik nianang tubora
kay gipahabogan mo man ang iyang pagkamapaubsanon
tinobdan, matod pa sa usa ka ermitanyo
nga giuhaw gikan sa makabungol nga kamingaw
ang mga alindahaw nahimong ulan–
mingbunok ug sa nahuwasan na, milurang
namingaw ang kasapaan ug nanggitib ang mga balili
kay ang luha mopahulay human sa pagbul-og
ang tubod nagpabiling ipisanan
ug higayon na sa mga pirok-pirok ug antulihaw
nga moambit sa kalipayon
human sila makasigop sa sabaw,
nanghiniksik ug dayon milupad
sa kapunawpunawan

III.
miduaw pag-usab ang uwan
kuyog niya ang habagatnong hangin
kansang taghoy misulay pagbuak sa
bugnawng lugas sa klasikong harmonyo
ug napukaw ang nahinanok nga dagayday sa kasapaan
pagkaanugon, karon ang tamsi nahisalaag na
kay miikyas ang kanhing tinobdan sa tubig
nianang kahoy sa kinabuhi
siya milukso sa pikas tampi, nanghuhoy ang iyang abaga
wa na makatultol sa kanhing ipisanan
apan siya nagpaabot hangtod sa udtong tutok
ug milupad sa wala nay pagbalik


Jovanie Garay teaches language and literature subjects at DOSCST-San Isidro Extension Campus. His short stories and poems appeared in Dagmay, Manila Bulletin’s Bisaya Magasin, Kabisdak and Katitikan. This poem won first prize during the 2019 Bathalad Mindanao Tigi-Sinulatay under poetry category.

One thought on “Tinagutlo nga Pag-aninaw sa Tuboran”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.