Unhan na lang Ta Ka

Poetry by | May 22, 2016

Unhan na lang ta ka
samtang di pa nimo mamat-an
ang gum-os nga habol sa imong kiliran
ug ang mga pipila ka buhok nako’ng namilit sa unlan;
samtang di pa nimo makit-an sa samin
imong kaugalingong nag-inusara na lang.

Unhan na lang ta ka
samtang di pa nimo madunggan ang kahilom
sa kuwarto diha sa kasaba sa imong mga damgo;
samtang di pa nimo mamatikdan sa puti nga dingding
nga wala nay kauban imong anino.

Unhan na lang ta ka
samtang imong mga kamot di pa makaduwa-duwa
tunga sa akong dughan ug mga paa;
samtang di pa nimo makuha tanan-tanan;
hantod wala nay mabilin sa akoa.

Unhan na lang ta ka
sa kinatapusan natong kadlawon
nga mubiya akong mga tudlo sa imong bukton;
samtang di pa musubang ang adlaw
nga gapanapaw sa kahayag sa mga bituon.

Unhan na lang ta ka
samtang tugnaw pa ang hangin nga gahikap
sa akong panit sa pagdagan sa jeep;
gitaban kanako ang init
sa imong halok nga nagpabilin sa akong wa-it.

Unhan na lang ta ka
sa di pa mamalong ang mga suga sa mga poste
nga nagkudlis sa kilid sa dalan;
samtang mahinumduman pa nako ang tanan;
samtang di pa muabot ang kabuntago’ng
di na usab ko nimo mailhan.


Arvin E. Narvaza is a language and literature instructor at Mindanao University of Science and Technology. He is a member of Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC) and was a fellow for poetry during the 1st CDO Writers Workshop organized by NAGMAC and Xavier University-Ateneo de Cagayan Department of English Language and Literature.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.