Alkansya

Fiction by | July 26, 2015

Ang akong lola niuli guikan sa Sugbu dala uban niya ang imahe sa Sto. Niño ug gamay nga tigumanan sa sinsilyo may inukit nga imahe ni Buda. Matag adlaw ginsudlan niya ug sinsilyo ang gamay nga Buda ug nagaugbok ug kandila sa Niño tapos niya mangaliya. Ug kada adlaw siya nagalingkod sa may bintana, sa iyang tuyatuya nga lingkoranan, nag-ihap sa mga sakyanan nanglabay sa abogon nga dalan sa among barangay.
Usa ka bulan nilabay, ang akong lola nagahimo niini sa walay paglat-ang ug adlawpagsulod piso sa gamayng Buda, paghalad kandila ug pag-ampo, unya paglingkod sa may bintana aron pag-ihap sa nanglabayng mga sakyanan.

Ug usa niana ka adlaw nga nabatian ko siya nga nag-ampo ug akong naamgohan: ang akong lola nag-ihap sa mga adlaw nga ang akong amahan makauli sa among pinuy-anan guikan sa trabaho sa pagmina.


Si Teresa May A. Mundiz usa ka magtutudlo sa usa ka unibersidad diri sa Davao. Nagasulat sya kung itugot sa panahon, ug padayon sya sa iyang paglawig sa iyang mga damgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.