Despedida

Poetry by | August 18, 2013

(Alang kang Samuel Isiah Cayetuna nga tua sa Australia nagtrabaho isip Nurse)

Hinuon, dunay mga butang nga angay buy-an.
Pati atong naandan masapawan lang gihapon
sa pagpadayon ta’g panaw sa tagsa-tagsa
natong padulngan. Ug igo lang ta mopasalamat
sa kaugalingon bisan kapila ta nangabikog
sa pagbaktas sa gipili natong dalan. Apan, syo,

sa tanang nanghitabo kanato, ayaw ko ingna
nga angay lang buhian ang mga gabii
sama niini diin magtapok ta sa lamisa
ug itipon ang kalipay, kalaay, kalagot,
ug kahasol sagol sa usa ka baso’ng ilimnon.
Ayaw ko ingna nga igo lang hikalimtan

ang matag pulong ningdaob sa atong dila,
kay kon molantaw ka balik sa mga naagihan
aduna po’y mga hagawhaw sa hinanduraw,
diin gapungko lang ta sa gawas sa balay,
diin ang hayag sa buwan anaa kanato,
diin saksi lamang ang kabituonan

sa atong hilisgotan nga wa’y paingnan.
Gikan sa pamilya padulong sa gugma,
gikan sa musika padulong sa siyensiya,
gikan sa tsiks padulong sa politiko—
oo, lupigan pa ang mga pilosopo kaniadto
pati’ng mga anguyngoy sa mga iro sa kanto.

Ayaw ko ingni nga igo lang iyabo
kining mga panumdoman diha sa gutter,
labinang lanog kaayo atong tingog
sa kabalayan diri sa Apovel Subdivision—
Kanang mga buhakhak nilang Juan ug Nono
nga gapakanaas sa mga kuwaknit,

kanang kalaki ni Sonix nga samokan pa
sa lamok diin iyang pikpikon
ang dagway ni Jopay nga nahapla
sa kasagbotan, kanang mga kanta
nga gisistahan ni Nunoy samtang si Kiko
nayabag sa pag-amping sa mga uk-ok,

ug kanang mga way pulos nga tambag ni Lukas
alyas “Doctor Love” kang Antonio nga nasakitan
kanunay sa gugma kay ang gugma kuno giatay.
Apan inigkadugay nakat-on ta ang gugma diay
di lang taman sa pamilya ug pinangga,
lakip pod ang mga tawong kanunay mosabay

sa mga gabii sama niini diin dayag ang mga bituon.
Busa para nako dili angay hikalimtan ang mga pulong
ug tingog. Bahala na kon sintonado ang pagkaskas
sa kuwerdas, basta pareha ra’g igo sa atong gipangtagay
sa kaniadto ug karon, kay kini tanan mogiya nato

balik sa atong bangkete. Ug sa dili pa ta mag-maoy,
dawata kining baso, syo. Imoha ning tagay!


Mark “Ton” Daposala, usa ka fellow sa 18th Iligan National Writers Workshop ug sa 27th Faigao Writers’ Workshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.