gulay, prutas mo diha!

Poetry by | July 7, 2013

gulay, prutas mo diha!
by Salud Mora Carriedo

uy, sinaw ang kamatis!
unsaon wala na man hinaw-nawi
human ug tuslob sa tubig nga may syampu.

nagputi-puti ang talong
dili tungod gisulom kay tam-is!
lama ra kana sa gi-spri nga daytin.

kanindot sa kutis sa ampalaya, way tatsa!
gialagaan gud, gitiyagaan ug tuslo sa kontiner
nga may sulod nga makapalurong sa mga ulod
ug mananap samtang nagkumbitay sa trelis.

ang sigay nga mangga dili kyut!
nasawut ra kana bisan gihatagan
ug medisina nga pangpadagko.

ang saging pod human na ug kaligo!
maayong pagkatugsaw sa plangganang
naay madyik likwid aron dali rang mahinog.


Si Salud Mora Carriedo natawo ug nagdako sa Davao. Ang iyang mga pagtuon, panaw, ug kasinatian sa ubang nasud ug natad maoy naghagit nga palabungon ug balik ang iyang Bisaya nga gamit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.