Bisaya Writing Contest

Editor's Note by | August 23, 2012

MGA LAGDA SA TIGI SA SINULATAY SA BATHALAD-MINDANAO ALANG SA TUIG 2012

1. Ang tigi alang lamang sa tulo(3) ka kategoriya; Sugilanon, Balak ug Gumalaysay nga bukas alang sa mga magsusulat nga nagagikan sa Kaulohan, Kabisay-an ug Mindanao.

2. Ang tigi magsugod sa Hulyo 25, 2012 ug matapos sa Septiyembre 30, 2012, nga ang mga ganti mao kining mga mosunod:

• Unang Ganti- – – – – – – – – – – – – – – – – PhP 5,000.00
• Ikaduhang Ganti- – – – – – – – – – – – – – – PhP 3,000.00
• Ikatulong Ganti- – – – – – – – – – – – – – – PhP 2,000.00
• Una ug Ikaduhang Pinasidunggan – – – – – – – PhP 500.00

3. Mahimong isalmot ang wala pa mapatik ug kon napatik na kinahanglan patabanan kini ug “Panghimatuod” kon unsa nga mantalaan kun magasin diin kini napatik, ug kon kanus-an napatik, ug kinahanglan nga wala pa kini sukad makadaog og major prize sa mabisag asa nga mga tigi sa sinulatay;

4. Matag sumasalmot gitugotan lamang sa pagsalmot og duha(2) ka salmot sa matag kategoriya;

5. Ang matag salmot kinahanglan nga minakinilya/computer print/xerox sa usa ka mubo nga bond paper (8-1/2” x 11”) sa tagurha ka lab-ang. Dili hanap. Ang margin usa lamang ka pulgada sa matag kilid. Himoon nga upat(4) ka kopya ug isulod sa taas nga sobre uban ang entry fee nga PhP 100.00 diin ilakip pagsulod and Panghimatuod;

6. Ang matag entry fee sa kada salmot nga tag PhP 100.00 ipaagi sa hero postal o money order ug ibayad ngado sa BATHALAD-Mindanao. Ang BATHALAD-Mindanao dili manginlabot sa mga salmot ug entry fee nga mawagtang diha sa pahatanan, ug dili mahidangat sa buhatan niini;

7. Ang matag salmot kinahanglan Ulohan ra ang isulat sa matag kategoriya. Dili patikan ni sulatan ni mabisag unsa nga marka, kuris-kuris ug uban pang marka ang luyo nga bahin sa matag tampo;

8. Ang matag salmot nga Balak, kinahanglan dili molabaw sa duha(2) ka panid. Ang Sugilanon, gikan sa pito(7) ka pahina ngadto sa napulo(10) ka panid, ug ang Gumalaysay, gikan sa lima(5) ka pahina ngadto sa pito(7) ka panid.

9. Ang Ulohan, Matuod nga ngalan sa tagsulat, adres, contact number ug pirma kinahanglan isulod sa gamay ng sobre, takpan o sinilyohan nga sobre. Ang maong sobre sulatan lamang sa Ulohan ug Kategoriya;

10. Ang BATHALAD-Mindanao adunay katungod sa paghikling sa mga salmot nga himatud-an nga nakalapas bisan hain niining mga lagda. Ang maong salmot o mga salmot dili ilakip sa tigi, ug ang entry fee dili na mahibalik sa tagsulat;

11. Ang tanang manaog nga salmot panag-iyahon sa BATHALAD-Mindanao kinsa adunay katungod pagpatik, pagmantala o paglangkob niini ngadto sa usa ka basahon. Ang katungod sa tagsulat magpabilin ingon man katungod usab niya ang pagpatik niini alang sa iyang kaugalingon apan kinahanglan mangayo og pagtugot sa BATHALAD-Mindanao;

12. Ang hukom sa Hunta sa mga Maghuhukom pagailhong pinal ug dili na matuis ni malalis;

13. Ang mga manaog ipahibalo atol sa tinuig nga Kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao sa bulan sa Oktubre 27-28, 2012. Ang dapit nga pagahomoan sa Okasyon ipahibalo lamang unya.

14. Ang mga salmot adto ipadangat sa BATHALAD-Mindanao c/o Ms. Diana Fernan-Flores sa 0017 Doña Juana Subdivision, Palao, Iligan City.

Giandam: Giuyonan:

NESTOR B. DEGOMA AMELIA H. C. BOJO
Tagbitang-Komite sa Tigi Pamuno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.