Mangga

Poetry by | August 19, 2012

Lisod dil-an
ang ginadili,
labi nang hubag
nga mangga nga naa
sa punoan ni inday. Nabuyod
akong panan-aw sa tumang kalunhaw
anang bambang bunga. Gidughit nako
ang mangga ug gisalo nako, aron di madaot
ang iyang kadasok. Gihinay gyod nakog panit
aron tibuok lang gihapon ang unod, ug gihiwa sa
kutsilyo gikan sa ibabaw padalus-os sa ubos, dayon
gidildil nako sa asin ug tuyo nga akong nakiriw sa su’d
sa iyang kusina. Gidimdim gyod nako ang lasa, ug
gasagol ang kaaslom ug kaparat sa akong dila.
Kada pisa nga hiniwa gikibkib ko ug gisupsup
puyra ang lubas kay pait. Kay morag bitin
kining makadiyot nga pista, mipiyong ko
aron tipigan ang kalami ning kalapasan.


He was a fellow at at the 1st Xavier University Writer’s Workshop, the 18th Iligan National Writers Workshop and the 27th Faigao Writer’s Workshop. He’s currently working in Cebu and still under the delusion that pigs can fly.

One thought on “Mangga”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.