Rampa

Poetry by | August 22, 2010

Mihiwi ang tul-id
sa pag-agi mo:

Buhok pay imo
nga dunay kompas –
giwakli-wakli sa huyop
sa hangin nangambras.

Mata mong gangisi
daw gisungog sila –
mipitok-pitok luyo sa
siga ning hapona.

Liog mo pang
hastang lunoya –
gaduyan-duyan uban’s
mitalidhay mong higala.

Hawak mo pa lagi
nga gahinay-hinay –
nahadlok mapiko,
sa batsi galikay-likay.

Tiil, duna kay tulo,
gapulihanay ug duso –
pirting amping, kimbot;
maski ang isa wa’y koko.

Mihiwi ang tul-id
sa pag-agi mo;
Ug ako mipadaplin
uban sa biay-biay’ng
wa gyud nimo gipansin.

—-
Rory Bualan enjoys reading Steve Berry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.